Het Everest Toekomst Perspectief voor overheidsorganisaties

De verhouding tussen de overheid, markt en samenleving is aan het veranderen. Burgers en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid en verwachten ook een eigentijdse manier van zakendoen met de overheid. Eenvoudiger, toegankelijker, transparanter. Tegelijkertijd willen we een compactere en goedkopere overheid. Met overheidsorganisaties die nieuwe en gewijzigde regels en beleidsvoornemens snel vertalen naar concrete dienstverlening en waar door slim samen te werken efficiënter wordt gewerkt. Everest steunt deze ontwikkelingen en biedt oplossingen voor een mensgerichte en wendbare publieke dienstverlening.

Mensgericht en wendbaar
Een moderne, mensgerichte overheidsdienst stelt burgers en bedrijven in staat om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier zaken te doen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een recht, vergunning of uitkering. Zoveel mogelijk digitaal en waar nodig samen met goed geïnformeerde ambtenaren. Dit kan alleen met diensten en producten die zowel passen binnen de beleidsmatige en juridische kaders als aansluiten op de behoeften van burgers en bedrijven. Om de wendbaarheid van de dienstverlening te vergroten, is een goede samenhang tussen beleid en uitvoering nodig. Een goede aansluiting tussen wet- en regelgeving en de daadwerkelijke uitvoering in het primaire proces verlaagt de doorlooptijd van wijzigingen, de daarmee gemoeide kosten en het verbetert de kwaliteit en transparantie van de dienstverlening.

Fundamentele aanpak
Bovenstaande uitgangspunten vragen om een vraaggestuurde en toekomstvaste overheid. Om dit te bereiken is een fundamentele aanpak nodig. Een aanpak gericht op innoveren: integraal en multidisciplinair. Everest beschikt over deze aanpak en helpt u uw processen efficiënter in te richten, beter voorbereid te zijn op veranderingen en burgers en bedrijven zélf hun zaken online te laten regelen.

Onze visie: standaard waar het kan, specifiek waar het moet

Maak kennis met onze schaalbare oplossingen voor overheidsorganisaties

Marktgerichte oplossingen

Onze marktgerichte oplossingen zijn specifiek ontwikkeld voor het persoonlijk én efficiënt automatiseren van bedrijfsprocessen bij overheidsorganisaties en financiële dienstverleners. Zodoende dat maatwerk dienstverlening werkelijkheid wordt én uw organisatie wendbaar is.

Kennisgedreven software

Voor onze oplossingen maken we gebruik van Blueriq, ons softwareplatform voor kennisintensieve, regelgedreven bedrijfsprocessen. Door uw applicaties, informatie en services hier centraal te modelleren, automatiseren en integreren, kunt u sneller inspelen op veranderingen, ultieme klantervaringen creëren en uw dienstverlening beter stroomlijnen. Bovendien krijgt u meer grip op alle kennis en regels binnen uw organisatie.

Klantspecifieke Dienstverlening

Is uw ICT-vraagstuk zo complex of grootschalig dat onze standaardoplossingen (nog) geen antwoord bieden? Dan gaan wij graag een intensieve samenwerking aan om tot de ultieme oplossing voor úw organisatie te komen. Dit is altijd een combinatie van hoogwaardige technologie, diepgaande domeinkennis en de doortastende aanpak van onze experts.

Overheidsorganisaties die voor Everest kiezen

Onze experts

Meer weten over wendbaarheid bij overheidsorganisaties? Neem contact op of bekijk onze experts.