Wetsgebaseerd Werken

Op weg naar een wendbare overheid

Wetsgebaseerd Werken is een combinatie van oplossingen om uitvoeringsinstanties écht wendbaar te maken, de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren en de uitvoeringskosten te verlagen. Wetsgebaseerd Werken richt zich daarbij op de volledige keten ‘van wet naar loket’ en verbindt de wereld van beleid met die van uitvoering. Wetsgebaseerd Werken is een integrale aanpak van regelbeheersing en regeluitvoering waardoor uw uitvoeringsorganisatie wendbaar wordt.

Wetten en regels veranderen continu. Dit heeft grote invloed op de producten en diensten die overheidsorganisaties leveren aan burgers en bedrijven. De uitvoeringskosten lopen op terwijl het kabinet juist een compactere overheid wil. Om dit te bereiken, is een wendbare overheidsdienst cruciaal. Een overheidsdienst die de burgers en bedrijven centraal stelt en het beoogde effect van de wetgeving op een kosteneffectieve wijze weet te realiseren.

Gestructureerd beheer van uitvoeringsregels met RuleControl Public

RuleControl Public maakt uw ontelbare bedrijfsregels, productdefinities en ontwerpspecificaties beheersbaar en zorgt ervoor dat kennis hierover geborgd wordt. Een dergelijke aanpak is dé manier om wendbaar te zijn in een continu veranderende omgeving. Organisaties kunnen volledig transparant, compliant en efficiënt werken.

Een dynamische uitvoering met Blueriq

Blueriq voorziet in een dynamisch platform waarmee uw uitvoeringsprocessen binnen één centrale omgeving worden vastgelegd in zogenoemde uitvoeringsregels. Veranderend beleid of nieuwe wetgeving wordt hierdoor beter beheersbaar en hoeft slechts op één plek te worden aangepast. Bovendien is kennis op deze manier toegankelijk voor alle relevante stakeholders. Dit zorgt voor een efficiëntere samenwerking en dus voor een betere dienstverlening aan uw klanten. Zo krijgen burgers en bedrijven meer inzicht in de besluitvorming rondom een aanvraag voor bijvoorbeeld een subsidie of vergunning, omdat informatie over procesuitvoering en beslissingen volledig traceerbaar en transparant zijn.

1+1=3

Wetsgebaseerd Werken, RuleControl Public en Blueriq zorgen voor synergie tussen de afdelingen die zich bezighouden met de interpretatie van wetgeving en het opstellen van beleid en de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het primaire uitvoeringsproces. Regelbeheersing en regeluitvoering sluiten zowel in de processen als in de softwareoplossingen optimaal op elkaar aan.

De voordelen van Wetsgebaseerd Werken
  • Een volledige oplossing ‘van wet naar loket’ voor zowel regelbeheersing als regeluitvoering
  • Direct in kunnen spelen op veranderende wet- en regelgeving
  • Aantoonbaar voldoen aan geldende wetten en regels (compliance)
  • Een snelle analyse van de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de uitvoering

Meer weten over Wetsgebaseerd Werken?

Neem contact op met één van onze specialisten voor een direct antwoord op uw vraag of om een afspraak te maken.

Frits van Endhoven


06 46 09 37 22
f.van.endhoven@everest.nl

Freek van Teeseling


06 27 87 89 74
f.van.teeseling@everest.nl

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal wendbare ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels heeft onze aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die zorgen voor zeer efficiënte bedrijfsprocessen. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl