Software Factory

Samenwerken aan langetermijndoelen

Software Factory van Everest is een methode waarmee wij op basis van een langdurig partnership samenwerken aan uw langetermijndoelen. Deze in eigen huis ontwikkelde methode is een uitgebreide en verbeterde variant op Scrum, één van de bekendste Agile ontwikkelmethoden. Waar de Scrum-aanpak vaak tekort schiet in de samenwerking met andere afdelingen, staat bij Software Factory een structurele integratie tussen business en ICT centraal. Hierdoor kunnen nieuwe producten en vormen van dienstverlening sneller en efficiënter naar de markt worden gebracht.

Meerdere projecten én beheer in één team

De kracht van Software Factory is dat het u in staat stelt verschillende ICT projecten geïntegreerd tot uitvoering te brengen. Alle werkzaamheden worden verdeeld over Scrumteams, die vaak een onderlinge samenhang hebben. Projecten, leads en product owners hebben dus veel met elkaar te maken en er is veel communicatie tussen de teams. Bovendien pakken dezelfde teams ook het beheerwerk op. Het voordeel hiervan is dat er geen overdracht nodig is, kennis altijd geborgd blijft en de focus volledig ligt op het snel op de markt brengen van releases.

Ieder teamlid is persoonlijk betrokken

Een ander belangrijk voordeel is dat ontwikkelaars hun werk in productie zien gaan en persoonlijk betrokken zijn bij het eventueel aanscherpen en de verdere nazorg van een release. Net als in iedere softwareontwikkelingsmethode zijn ook binnen Software Factory de rollen verdeeld. Ieder teamlid heeft facilitator-functies, zoals release coördinator, test coördinator en demo-organisator, en committeert zich op roulatiebasis aan deze verantwoordelijkheden. Doordat mensen verantwoordelijk worden voor een klein onderdeel wordt het werk uitdagender, leerzamer en leuker. Dit komt allemaal ten goede aan de betrokkenheid van de leden van het team.

Software Factory slaat de brug tussen business en ICT

Software Factory zorgt voor ultieme samenhang tussen business en ICT. De product owner is de primaire link vanuit de business naar ICT, maar er is ook rechtstreeks contact met de users. De lead is in Software Factory de link naar de business en users, maar iedereen die in het project werkzaam is, is in staat businessvraagstukken te vertalen naar ICT-oplossingen. Hierdoor zijn er korte lijnen en is er veel ruimte voor eigen initiatief. Mensen komen snel met ideeën. Met alleen het hebben van korte lijnen kom je er niet. Eigen initiatief en interactie zijn evengoed zeer bevorderlijk voor de samenwerking.

Optimaal wendbaar en toekomstproof

Waar bij de Scrum ontwikkelmethode de focus altijd ligt op de resultaten op korte termijn, begint Software Factory altijd met het opstellen van een langetermijnvisie. Juist als het gaat om meerdere projecten tegelijk, is het belangrijk om over het projectbelang heen te kijken naar de langetermijndoelstellingen van de organisatie als geheel. Doordat alle disciplines op continue basis aan hetzelfde doel werken, wordt uw organisatie optimaal wendbaar en toekomstproof.

De voordelen van Software Factory
  • ICT-ontwikkelmethode om langetermijndoelstellingen te realiseren
  • Meer kwaliteit, stabiliteit en flexibiliteit in softwareontwikkeling
  • Efficiënter en sneller producten op de markt brengen
  • Meer betrokkenheid en werkplezier bij medewerkers
  • Meer samenhang tussen alle verschillende disciplines
  • Uw organisatie wordt optimaal wendbaar en toekomstproof

Meer weten over Software Factory?

Neem contact op met één van onze specialisten voor een direct antwoord op uw vraag of om een afspraak te maken.

Kees Miedema


06 29 52 66 39
k.miedema@everest.nl

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal wendbare ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels heeft onze aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die zorgen voor zeer efficiënte bedrijfsprocessen. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbelevin

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl