Visiepaper Van wet naar loket

Van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde overheid

De overheid bevindt zich in een maatschappelijke kanteling. Een kanteling die overheidsinstanties dwingt om vanuit een ander perspectief de keten –politiek, beleid, uitvoering, handhaving- aan te sturen en vorm te geven. Tegelijkertijd worden jaarlijks een groot aantal beleidsvoornemen gepusht vanuit de sturende politiek. Om vat krijgen op al deze veranderingen is een fundamentele aanpak onontkomelijk. Een aanpak die bijdraagt aan de weg naar een vraaggestuurde overheid.

In samenwerking met diverse ervaringsdeskundigen in overheidsland heeft everest het visiepaper ‘Van wet naar loket’ ontwikkeld. Dit visiepaper gaat in op de verandering van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde overheid. Daarbij komen de meest omvangrijke ontwikkelingen, knelpunten én kansen die de overheid zou moeten verzilveren aan bod. Dit visiepaper is mede gebaseerd op de resultaten van het burgeronderzoek dat Everest in het najaar van 2014 heeft laten uitvoeren.

Download het Visiepaper

Bedankt voor uw download. Wij hopen dat ons visiepaper u nieuwe inzichten geeft en wensen u veel leesplezier!

Voer uw naam in

Voer de naam van uw organisatie in

Voer een geldig e-mailadres in

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl