Praat IT met me!

De samenwerking tussen de business en IT; kolonialisme, samenwerken of trusted advisor

Ver voor mijn tijd (ik ben pas 46 jaar jong), in de begindagen van de IT, was het heel normaal dat zodra de business besloot een deel van haar dienstverlening te automatiseren “IT” als voertaal werd gebruikt in het bedrijfsleven. Tijdens het eerste bezoek van de IT-leverancier werd de IT-taal vaak meteen geïntroduceerd. Vanaf dat moment werd er gesproken over tupels, records, labels, tabellen, indexen en pointers. De business snapte er meestal niets van, terwijl de IT-leverancier het jargon nodig had om de klus te klaren. Gelukkig zie ik nu ook IT-organisaties die de samenwerking met de business op een andere manier aanpakken.

Kolonialisme: “praat IT met me” zegt de IT-leverancier

De samenwerking tussen de business en IT was (zoals mijn eerste werkgever prof. Nijssen het noemde) in de begindagen vaak vergelijkbaar met kolonialisme. De IT-leverancier werd onthaald als de club met nieuwe mogelijkheden (de kolonisten hadden buskruit, de IT had computers), maar de praktijk was anders. Ze vielen het land binnen, plantten een vlag in de grond en droegen het volk op Nederlands (of Engels, Spaans of Portugees) te spreken. Tegen de tijd dat het volk de taal eindelijk machtig was, had de kolonialist de macht al volledig in handen. IT werd dus regelmatig als een bedreiging gezien in plaats van als kans. Laat staan dat het werd gezien als hulpmiddel om organisatiedoelen te realiseren.

Samenwerken: “dit is de oplossing” zegt de business

In de jaren ’90 en ’00 kwam er een verschuiving in de samenwerking. De voertaal schoof op van IT-taal naar business-taal. De IT-leverancier moest de taal van de business op hoofdlijnen leren kennen en begrijpen. De brug tussen business en IT werd hierdoor kleiner. De business kreeg veel meer inspraak en meer en meer projecten werden door de samenwerking tussen IT en de business succesvol afgerond. Ontegenzeggelijk een goede beweging, maar niet één zonder nadeel. Want de business dicteerde vaak wat de oplossing moest zijn. In plaats van alleen vertellen wat het probleem was. Dit werd vervolgens vaak ook maar gewoon gebouwd door de IT-leverancier.

Trusted advisor: elkaars wereld en taal echt begrijpen

Het kan ook anders. Want de business verwacht naast het automatiseren van (delen van) de dienstverlening, ook dat de IT-leverancier meedenkt over hoe IT organisatiedoelen ondersteunt. Daarvoor is het belangrijk voor de IT-leverancier om de wereld van de business écht te begrijpen. En dan niet alleen technologische trends en ontwikkelingen, maar ook maatschappelijke trends, nieuwe dienstverleningsconcepten en behoeften van gebruikers. De business heeft in deze snel veranderende wereld weinig kans van slagen met de kolonialist of de club die klakkeloos bouwt wat is gewenst. Met de betrokken leverancier van diensten en oplossingen die aansluiting vindt bij marktspecifieke ontwikkelingen én de IT trends, slaagt de business wél. Idealiter is de IT-leverancier een trusted advisor die de wereld van de business écht goed begrijpt en meedenkt over het inzetten van IT-oplossingen om organisatiedoelen te realiseren. Goede IT-leveranciers spreken intern nog wel IT, maar bij aan tafel met de klant alleen de taal van de klant. Dat kan alleen als je werkt met ervaren experts op het gebied van kennisautomatisering, IT en de ontwikkelingen in het domein van de business!

Leer de juiste voertaal

Praat geen IT, maar de leer de wereld van de business begrijpen. IT heeft pas toegevoegde waarde als het (organisatie)doelen ondersteunt en daarvoor is knowhow van de business essentieel. Dit is het uitgangspunt voor Blueriq. Leer hoe we ons deze voertaal eigen hebben gemaakt, tijdens de training ‘Blueriq in een dag’. Tijdens deze workshop introduceren we de Blueriq Suite en geven we je globaal inzicht in de mogelijkheden van het platform. Of leer meer over Kunstmatige Intelligentie en ontdek welk effect deze ontwikkeling zal hebben op je business.

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl