Everest onderzoekt klanttevredenheid Banken en Verzekeraars

Eind vorig jaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek voor onze klanten in de financiële sector uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten en hoe wij hierop acteren, zetten we hier op een rij.

In 2017 meer aandacht voor resourceplanning, communicatie en de klantrelatie

Via een online vragenlijst kregen onze klanten acht stellingen voorgelegd. Stellingen over onze mensen, ons product- en dienstenaanbod en het strategisch partnerschap. Uit de reacties op deze stellingen, concluderen we dat klanten ons waarderen om onze domeinkennis. De contacten met het management verlopen goed en we begrijpen de complexiteit waarmee onze klanten te maken hebben. Maar we mogen nog meer betrokkenheid tonen en onze klanten beter informeren over het product- en dienstenaanbod en de resourceplanning.

Goede algemene klanttevredenheid en concrete feedback tot verbetering

Onze klanten zijn tevreden over de samenwerking met Everest. Ruim drie kwart (77%) van de respondenten is (zeer) tevreden over de samenwerking. Maar dit betekent nog niet dat we er zijn, want we willen strategisch partner zijn van onze klanten als het gaat om het automatiseren van complexe, kennisintensieve processen, zodat we samen en met behulp van onze IT oplossingen organisatiedoelen kunnen realiseren. Of het nu gaat om een snellere time-to-market, een betere klantbeleving, een efficiëntieslag of andere ambities.

De Net Promoter Score (NPS) geeft inzicht in de aanbevelingsintentie. Met een uitkomst van -9 valt er voor ons nog veel te winnen. Maar nog veel belangrijker dan deze gemiddelde score is de toelichting die door onze klanten is gegeven. Deze bevatte concrete aandachtspunten en tips, waar we meteen mee aan de slag gaan. Zo kregen we terug dat we moeten werken aan de beschikbaarheid en kwaliteit van onze mensen. Ook de technische mogelijkheden van ons platform Blueriq verdienen blijvend aandacht. Positief zijn onze klanten over de wijze waarop we meedenken en oplossingsgericht te werk gaan.

Drie actiepunten

Op basis van de feedback van onze klanten in de financiële sector, acteren we dit jaar gericht op de volgende drie aandachtspunten:

1. Meer focus op expertise en continuïteit van onze medewerkers

De expertise van onze mensen is een belangrijke factor voor een succesvolle samenwerking. De veelal complexe projecten vragen om voldoende ervaren business engineers die als sparingspartners en adviseurs te werk gaan. Er moet een juiste balans zijn tussen ervaren en minder ervaren business engineers binnen een project. Naast expertise is continuïteit een aandachtspunt. De onvoorspelbaarheid van de markt vraagt om flexibiliteit aan onze zijde. De business moet immers altijd door kunnen gaan. Daarom zijn we gestart met een initiatief om het kennisniveau en de continuïteit van onze mensen structureel te verhogen. Dit doen we samen met onze klanten zodat we de juiste knelpunten aanpakken.

2. Bekendheid over het product- en dienstenaanbod van Everest versterken

Everest is continu bezig met het verbeteren en door ontwikkelen van het product- en dienstenaanbod zodat het aansluit bij de veranderende markt. Wijzigingen in wet- en regelgeving is één van de factoren die om continue updates vragen, maar evenzo belangrijk zijn de markttrends. Bijvoorbeeld de huidige digitale transformatie, omnichannel klantondersteuning, inspelen op de zelfredzame klant, kunstmatige intelligentie en API banking. Allemaal onderwerpen die onze roadmap bepalen het komende jaar. Het is gebleken dat onze klanten meer geïnformeerd willen worden over ons product- en dienstenaanbod. Dit jaar gaan wij onze klanten daar actief voor benaderen. Een eerste stap is een marktspecifieke nieuwsbrief waarin we u meenemen in onze huidige en toekomstige ontwikkelingen. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsberichten.

3. Investeren in de klantrelatie om een langdurige en waardevolle partner te worden én blijven

Everest vindt het belangrijk om meer te zijn dan een IT-leverancier. Door onze jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening zijn wij ervan overtuigd dat we onze klanten echt verder kunnen helpen. In 2017 gaan we verder investeren in onze klantrelatie. Persoonlijk contact is daarvoor essentieel. Uiteraard bepalen we samen met onze klanten de wensen en behoeften om de samenwerking optimaal vorm te geven.

Alle resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek

In deze infographic ziet u een beknopt overzicht van de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek.

EVE50020_beelden_visipapers

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl