Je doet het helemaal verkeerd, Menno!

Ik ging laatst met vrienden naar een Escaperoom. Deze bestond uit meerdere kamers die je achter elkaar moet ontgrendelen. Bij binnenkomst in de eerste kamer ging iedereen direct fanatiek zoeken en puzzelen. Ik liep meteen naar de uitgang van de eerste kamer en voelde of de deur open was. “Je doet het helemaal verkeerd Menno. Je moet puzzelen.” In de tweede kamer deed ik het nog “verkeerd” en liep ik weer meteen naar de (ook weer gesloten) uitgang. Bij de derde en vierde kamer puzzelde ik meteen vrolijk mee.

De escaperoom doet mij denken aan de soort processen die we met Blueriq implementeren en die ik dus ook in onze opleidingen gebruik. Dat zijn processen die een vooraf vastgesteld doel hebben, zoals een aanvraag inwilligen. Makkelijk te vergelijken met een escaperoom. Bij een escaperoom is er ook een vooraf vastgesteld doel, namelijk eruit komen. Niet alleen de doelen, maar ook de processen zijn vergelijkbaar. Processen van Blueriq bestaan altijd uit meerdere fases – in het geval van de escaperoom de kamers – die elk ook een doel hebben, zoals het verzamelen van informatie of het nemen van een besluit. Als er voldoende gegevens bekend zijn in een fase, springt het proces meteen door naar de volgende fase. Zelfs als er nog van alles te doen is in die fase. Of in termen van de escaperoom: er zijn nog onopgeloste puzzels. Als er voldoende informatie is om door te gaan – de deur gaat open – dan gaan we meteen door en laten we de puzzels links liggen. Ik denk dat ik daarom meteen naar de deur in de eerste kamer liep. In mijn (een beetje door deze processen gekleurde) ogen ging het bij die kamer maar om één ding: eruit gaan.

Mijn vrienden werken niet in de IT. Toen ik bij de borrel achteraf aan de hand van de proces-analogie mijn gedrag in de eerste kamer verklaarde, begon het ook niet te dagen. Sterker nog, zij waren juist van mening dat flexibele processen helemaal niet bestaan! De processen die zij kennen (zoals de aanvraag voor een vergunning, hypotheek of verzekering) zijn lineair, bestaan uit talloze stappen die altijd allemaal doorlopen moeten worden, door iedereen die het proces start. In escaperoom-termen: puzzelen om het puzzelen. Niet om het doel te bereiken: de escaperoom verlaten. Ze ondergaan processen en beschouwen deze als een gegeven. Soms zelfs als een noodzakelijk kwaad.

Bij Blueriq ontwerpen we processen. Daarbij houden we altijd in het achterhoofd dat het behalen van het doel belangrijker is dan het uitvoeren van de voorgeschreven activiteiten. En dat de manier om snel en eenvoudig bij het doel te komen, per persoon verschilt.

Kortom, wij puzzelen niet om het puzzelen zelf. En ik deed het dus helemaal niet verkeerd!

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl