Hoe maatwerk hypotheekverstrekking werkelijkheid wordt

ICT als aanjager voor maatwerkhypotheken

Recent informeerde minister Plasterk de Tweede Kamer over het verloop van het platform maatwerk. Een platform dat is opgericht om het gebruik van maatwerkhypotheken en mogelijke belemmeringen om dit te realiseren in kaart te brengen. In de kamerbrief worden de resultaten van het maatwerk platform gedeeld. En wat blijkt, kredietverstrekkers en hypotheekadviseurs vinden onder andere dat digitalisering en standaardisering het aanbieden van maatwerk bemoeilijkt. Dat terwijl digitalisering kredietverstrekkers juist kan helpen om maatwerk hypotheekverstrekking te realiseren. Dit betekent wel dat kredietverstrekkers een aantal vragen moeten beantwoorden. En het antwoord op die vragen ligt deels in de ICT voorzieningen.

Computer says no. Why?

Ten eerste moet duidelijk zijn waarom een aanvraag niet past binnen het acceptatiekader. Simpelweg “computer says no” is niet voldoende. Als bekend is op welke aspecten een financieringsconstructie niet binnen de kaders past, dan kan een acceptant op die punten bewust afwijken. Denk aan negatieve gevolgen minimaliseren of op bepaalde punten bepalen dat de norm zoals die is vastgelegd in het acceptatiekader niet van toepassing is op de specifieke situatie van de consument.

Heb ik wel volledig inzicht?

Deze kwalitatieve beoordeling alleen is niet voldoende. Een cijfermatige onderbouwing van een maatwerk aanvraag is ook belangrijk. Daarbij moet inzicht gegeven worden in de lasten van een financiering (en de afwijking van de norm) van maand-op-maand en niet slechts op een beperkt aantal momenten ‘bij pensioen’, ‘bij leven’ en ‘bij overlijden’. Een cijfermatige onderbouwing wordt nu vaak samengesteld met Excel of een adviespakket. Maar wordt er dan wel rekening gehouden met álle variabelen in het kredietacceptatiekader van de betreffende maatschappijen? En als de norm wordt overschreden, is dat dan tijdelijk?

Overal dezelfde waarheid?

Het antwoord op al deze vragen ligt in ICT-voorzieningen met reken- en regelkernen die de acceptatiecriteria van de kredietverstrekkers één-op-één doorrekenen. Welke door zowel een acceptant, een adviseur en zelfs de consument gebruikt kunnen worden. Deze berekeningen en acceptatiecriteria zijn in de huidige praktijk weliswaar volledig geautomatiseerd. Echter, ze zitten ‘gevangen’ in de offerte- en acceptatiesoftware van de kredietverstrekkers. Deze worden niet ontsloten aan adviseurs. Dat gebeurt pas laat in het proces, waardoor de consument lang in onzekerheid blijft. Hoe mooi zou het zijn als iedereen (consument, adviseur en acceptant) bij elke actie die hij uitvoert of elk stukje data wat hij toevoegt direct gevalideerde feedback krijgt? Validatie en beoordeling aan de bron (Early validation)!

En dat kan nu ook. Om Early validation en daarmee ook maatwerk hypotheekverstrekking waar te maken, hebben wij de ICT-voorziening met reken- en regelkernen ontwikkeld die door de kredietverstrekkers gebruikt kunnen worden om een bindend aanbod te doen en óók ontsloten worden aan adviseurs en consumentensites. Dat biedt niet alleen meer mogelijkheden voor frictieloos maatwerk, maar heeft de potentie om het hypotheekproces voor iedere consument prettig, snel en transparant te maken. Het is niet langer één groot vraagteken, maar iedereen heeft maximaal inzicht in de (on)mogelijkheden, maatwerk of niet.

Meer weten?

Meer informatie over de ICT-voorziening die we beschrijven? Download de factsheet van Blueriq FinEngines.

Download_factsheet_Blueriq_FinEngines

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl