Everest onderzoekt opnieuw klanttevredenheid binnen de financiële sector

Eind vorig jaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met hulp van onze klanten in de financiële sector. Intussen zijn we een halfjaar verder. Een goed moment om opnieuw feedback op te halen bij onze klanten. We zetten de belangrijkste uitkomsten en verschillen op een rij en vertellen hoe we het komende halfjaar op deze feedback acteren.

Tevreden klanten en business partner blijven

Wederom is ruim drie kwart (80%) van de respondenten (zeer) tevreden over de samenwerking met Everest. Er is ruimte voor verbetering, want we willen een waardevolle business partner zijn van onze klanten voor het automatiseren van complexe, kennisintensieve processen en met onze IT oplossingen belangrijke organisatiedoelen helpen realiseren.

De aanbevelingsintentie is met de Net Promoter Score (NPS) in kaart gebracht. Dit keer is de uitkomst 0. Al iets beter dan een halfjaar geleden, toen was onze NPS nog -9. Toch hebben we nog werk te verrichten om ervoor te zorgen dat klanten ons actief aanbevelen. De toelichting bij deze gemiddelde score, vormt de basis voor dit werk. Namelijk, nog meer als business partner optreden en proactief meedenken over wendbare oplossingen. Over de manier waarop wij meedenken en oplossingsgericht te werk gaan, zijn onze klanten wederom positief.

Drie aandachtspunten: business partner, productaanbod en klantrelatie

Het klanttevredenheidsonderzoek is voor ons een belangrijke manier om in kaart te brengen hoe we voor onze klanten blijvend het verschil kunnen maken en resulteert altijd in een aantal belangrijke actiepunten voor het komende halfjaar. Zo was een halfjaar geleden onder andere het verbeteren van de resourceplanning een belangrijk aandachtspunt. Intussen vindt meer dan de helft van de klanten dat de resourceplanning goed verloopt (55%). Ook de expertise van onze mensen was begin dit jaar een belangrijk aandachtspunt. De huidige feedback leert ons dat we ook hier stappen voorwaarts hebben gezet. Onze mensen worden omschreven als deskundig, betrokken en betrouwbaar. De ontwikkeling van onze mensen blijft een belangrijk aandachtspunt. Verder hebben we een paar nieuwe aandachtspunten op papier gezet, waar we het komende halfjaar werk van maken:

1. Proactief inspelen op ontwikkelingen om een waardevolle business partner te worden en blijven
Om blijvend aansluiting te houden met de markt, besteden we aandacht aan het verbeteren en doorontwikkelen van ons product- en dienstenaanbod. Denk aan de invloed van nieuwe wet- en regelgeving of maatschappelijke trends, zoals omnichannel klantondersteuning, het optimaal ondersteunen van de zelfredzame klant, kunstmatige intelligentie. Of specifieke ontwikkelingen in de hypotheekwereld zoals maatwerk hypotheekverstrekking en early validation in het hypotheekproces. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de financiële sector en bepalen daarom onze roadmap. Om een waardevolle business partner te worden en te blijven is proactief meedenken en inspelen op ontwikkelingen bij onze klanten zeer belangrijk. Dit doen we door goed op de hoogte te blijven van actualiteiten in de financiële sector en continu te bepalen wat de invloed is van marktontwikkelingen op organisaties, diensten en producten. Het kennisniveau van onze mensen op peil houden blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt.

2. Klanten goed informeren over ons product- en dienstenaanbod
Uit de feedback is gebleken dat onze klanten meer en proactief geïnformeerd willen worden over hoe wij inspelen op ontwikkelingen in de markt met ons product- en dienstenaanbod. Sinds eind vorig jaar (na de 0-meting) versturen we om de maand een marktspecifieke nieuwsbrief met onder andere informatie over onze producten. Ook organiseren we regelmatig webinars om onze klanten te informeren over onze producten. We zoeken nu naar andere interactieve methoden om onze klanten meer te betrekken bij ons productaanbod.

3. Blijvend investeren in een goede en persoonlijke klantrelatie
Investeren in een goede en persoonlijke klantrelatie blijft het komende halfjaar een belangrijk aandachtspunt. We gaan blijvend het gesprek met onze klanten aan om onze samenwerking optimaal vorm te geven. Verder organiseren we regelmatig kleinschalige events. Zoals het roundtable event in oktober, zodat we belangrijke sleutelfiguren spreken over ontwikkelingen in het financiële domein. Dergelijke initiatieven gaan we vaker organiseren, want persoonlijk contact is onmisbaar voor het behouden van een goede klantrelatie.

Meer resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek

In deze infographic ziet u een beknopt overzicht van de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek.

Everest_download_infographic_KTO_1meting

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl