Everest onderzoekt klanttevredenheid binnen publieke sector

Medio juni zijn we gestart met een klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten binnen de overheid. Dit onderzoek heeft ons concrete actiepunten opgeleverd. Deze zetten we in dit bericht uiteen, samen met de belangrijkste uitkomsten.

Drie actiepunten: expertise, productaanbod en business partnerschap

Met het klanttevredenheidsonderzoek vragen we onze klanten hoe we voor hun organisaties blijvend het verschil kunnen maken. De antwoorden en resultaten vertalen we naar een aantal belangrijke actiepunten. Over het algemeen zijn onze klanten tevreden over de samenwerking (75%). Toch bevelen klanten Everest nog niet actief aan. Met de Net Promoter Score (NPS), is de aanbevelingsintentie in kaart gebracht. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen het aantal detractors, passives en promoters. Op dit moment heeft Everest in het publieke domein nog geen promotors. Dit willen we graag verbeteren. De bijbehorende feedback leert ons dat we dit kunnen doen door een betere resourceplanning, communicatie en door blijvend te investeren in de expertise van onze mensen en de klantrelatie. Daarmee komen we tot de volgende drie concrete actiepunten voor het komende halfjaar:

1. Investeren in expertise van onze mensen
Kennis en ervaring op gebied van de Blueriq technologie en de ontwikkelingen binnen de overheid is een belangrijk element voor een succesvolle samenwerking met onze klanten. De automatiserings- en digitaliseringsvraagstukken waar we aan werken, zijn over het algemeen zeer complex. In die complexiteit ligt onze kracht. Er moet een juiste balans zijn qua ervaring, kennis en expertise binnen ons team. De onvoorspelbaarheid van de markt en de mate van complexiteit van de vraagstukken die we met IT beantwoorden, vraagt om een flexibele en proactieve houding van ons als business partner. Daarom zijn we onlangs gestart met een vernieuwde aanpak voor onze projecten, waarin de termen persoonlijk en efficiënt centraal staan. Met deze aanpak verkleinen we de ruimte tussen onze klanten en onze professionals. Het doel van deze aanpak is binnen een zeer korte tijd een werkbare oplossing te presenteren, welke onze klant meteen in gebruik kan nemen. Daarna gaan we meten en bijsturen, in samenwerking met de business. Dit helpt onze professionals om de vraagstukken van de overheid nog beter te begrijpen en projecten hebben sneller resultaat. Daarnaast blijft investeren in de ontwikkeling van onze professionals een terugkerend aandachtspunt. Dit doen we onder andere met (interne) opleidingen, de Blueriq Academy, Blueriq Certificering en door onderling kennis en ervaringen te delen. Ook investeren we in partnerships met DICTU, verschillende system integrators en de ZZP-community.

2. Bekendheid over het product- en dienstenaanbod versterken
Het inspelen op wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen is voor ons belangrijk om ervoor te zorgen dat het product- en dienstenaanbod voortdurend aansluit op de veranderende markt. Zo is persoonlijke dienstverlening vandaag de dag gemeengoed in veel branches en wordt daarmee steeds belangrijker voor overheidsinstanties. Tegelijkertijd hebben deze organisaties geregeld te maken met nieuwe wetten, regels en beleid. Dit soort belangrijke thema’s in het publieke domein bepalen onze roadmap. Het is gebleken dat onze klanten meer geïnformeerd en actief betrokken willen worden bij ons product- en dienstenaanbod. Hier gaan we mee aan de slag. Een eerste stap is een marktspecifieke nieuwsbrief waarin we u meenemen in onze huidige en toekomstige ontwikkelingen. Verder organiseren we plenaire Blueriq sessies om actief het gesprek met klanten op te zoeken. Tijdens deze sessies komen vragen aan bod zoals: wat is onze visie en strategie, en op welke wijze is de hulp van klanten nodig als het gaat om hoe we met het Blueriq platform blijvend het verschil kunnen maken. Wilt u de marktspecifieke nieuwsbrief ontvangen, meld u dan aan via het formulier op deze pagina.

3. Investeren in een constructieve en persoonlijke klantrelatie
We vinden het belangrijk om meer te zijn dan een IT-leverancier. We streven naar een persoonlijke en efficiënte overheidsdienstverlening. Dit kunnen we alleen realiseren als er sprake is van een constructieve en persoonlijke relatie met al onze klanten in het publieke domein. We zijn ervan overtuigd dat we met onze ervaring met automatiserings- en digitaliseringsvraagstukken de overheid echt verder kunnen helpen om haar doelen te realiseren. Blijvend investeren in de relatie met onze klanten staat daarom centraal. We gaan vanaf het najaar de ‘Customer Advisory Board’ op strategisch, tactisch en operationeel niveau verder ontwikkelen om zowel een persoonlijke klantrelatie als regelmatige feedback van onze klanten te borgen.

Een overzicht van de onderzoeksresultaten

Via een online vragenlijst kregen onze klanten acht stellingen voorgelegd. Stellingen over onze mensen, ons product- en dienstenaanbod en het strategisch partnerschap. In deze infographic ziet u een overzicht van de resultaten van deze 0-meting.

Everest_download_infographic_KTO_public_0meting

 

 

 

 

 

 

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl