Everest.nl is vernieuwd!

Everest.nl heeft een upgrade gekregen! Om onze bezoekers nog beter naar de juiste pagina te begeleiden, zijn er een aantal pagina’s aangepast en toegevoegd. Zo hebben onze experts vanaf nu hun eigen pagina, is de werken bij pagina nóg leuker, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief per markt en kun je onze aankomende events bekijken.

Ook het menu heeft een verandering doorgemaakt. In het nieuwe menu zijn onze markten nog beter zichtbaar en toegankelijk voor de bezoeker. Daarnaast is er nu ook een submenu te vinden naast het menu, waarmee de bezoeker direct naar een bepaald onderdeel van de pagina kan springen.

Wij nodigen u van harte uit om de nieuwe functionaliteiten zelf te gaan ontdekken!

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl