Early Validation in de hypotheekketen voor de zelfredzame klant

Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de klant. Iedereen praat erover en vindt het de toekomst (of is het zelfs al realiteit?) van de financiële markt. Wat heb je daaraan als je de klant eerst -tig stappen zelf laat uitvoeren en ´m dan pas vertelt dat er iets niet klopt of dat hij niet kredietwaardig genoeg is. Dat moet anno 2017 toch anders kunnen? Early validation is het antwoord op deze problematiek. Maar hoe werkt dat dan?

Ergernis troef!

Als voorbeeld nemen we het hypotheek-aanvraagproces; de klant wordt meestal pas beoordeeld op het moment dat een hypotheekaanvraag bij een specifieke geldgever wordt ingediend (N.B. wanneer er een adviseur is ingeschakeld, heeft er natuurlijk al wel een zekere mate van validatie en schifting plaatsgevonden, maar ook dat is veelal nog beperkt). Na een positieve eerste beoordeling moet de klant vervolgens allerlei benodigde stukken aanleveren ter controle en verdere beoordelingen. In veel gevallen worden deze stappen meerdere keren doorlopen, omdat er telkens nieuwe informatie beschikbaar komt die leidt tot nieuwe beoordelingsuitkomsten en vervolgens nieuwe aanbiedingen. Pas na al deze stappen weet de klant uiteindelijk zeker of hij het huis kan kopen of niet. Dit langdurige proces leidt vaak tot grote ergernis van de klant.

Validatie en beoordeling aan de bron

Hoe mooi zou het zijn als de klant bij elke actie die hij uitvoert of elk stukje data wat hij aanlevert direct gevalideerde feedback krijgt? Validatie en beoordeling aan de bron (early validation)! Dan weet hij in elke stap van het proces precies waar hij aan toe is; kan ik mijn woonwens vervullen (ben ik kredietwaardig genoeg) of moet ik meer eigen geld inbrengen? Is het onderpand voldoende waard of moet ik de lening naar beneden bijstellen? Wat zijn mijn alternatieven? Kan of moet ik mijn wensen bijstellen? Niet alleen in het bemiddelingsproces, maar ook al in de oriëntatie- en adviesfase. Door klanten, wellicht ondersteund door een adviseur, telkens direct feedback te geven worden ze ‘aan de hand genomen’ en worden ze geholpen in het keuzeproces.

Hogere effectiviteit in de keten

Naast de voordelen voor de klant brengt early validation ook talloze voordelen voor geldverstrekkers met zich mee. Door zo vroeg mogelijk in het proces de klant en zijn data te valideren en beoordelen, wordt de effectiviteit van het gehele proces verhoogd. Alleen dat wat nodig is, wordt dan nog gedaan. Allereerst kunnen onmogelijke aanvragen buiten de deur worden gehouden. Daarnaast wordt de data die ingevoerd is direct bij de bron gevalideerd en beoordeeld, waardoor eventuele fouten of onmogelijkheden daar reeds gecorrigeerd kunnen worden. Dit alles houdt onnodig werk weg bij de geldverstrekkers. Bovendien leidt dit tot grotere zekerheid in de fundingfunnel: de kans dat de prospect ook daadwerkelijk klant wordt, is vele malen groter waardoor de reserveringskosten van geldverstrekkers omlaag kunnen. Early validation kan ook een invulling zijn van de eisen die aan geldverstrekkers gesteld worden in het kader van de Mortgage Credit Directive. Hierin moeten geldverstrekkers een offerte zonder voorbehouden op kredietwaardigheid aanbieden.

Single Point of Definition

Essentieel in dit hele verhaal is om telkens, gedurende het hele proces, tegen dezelfde kaders te valideren en beoordelen. Dit zorgt voor consistentie en helderheid voor alle betrokkenen. Dan zijn er geen interpretatieverschillen tussen verschillende ketenpartners. Single Point of Definition (SPoD) is key in dezen. Eén set aan business en credit rules die overal gebruikt wordt en wordt onderhouden en ontsloten vanuit één plek.

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl