Blueriq Certificering maakt kwaliteit inzichtelijk

Om de kwaliteit van alle Blueriq professionals te garanderen, is Blueriq Certificering ontstaan. Het aantal Blueriq professionals in Nederland groeit. Het belang om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de professionals wordt daardoor steeds groter. Blueriq Certificering certificeert en registreert professionals op basis van hun Blueriq kennis en ervaring door praktijkgerichte audits. Hierdoor krijgt de markt meer zekerheid over de te verwachten en geleverde kwaliteit van de Blueriq professional. Op korte termijn worden de Blueriq professionals geregistreerd en opgenomen in het openbare Blueriq Register.

Drie kennisniveaus in twee tracks

Na het doorlopen van een basistraining volgt een registratie in het Blueriq Register. Afhankelijk van de gevolgde training wordt een professional geregistreerd in de Business Track of Technical Track. Na deze basisregistratie kan de Blueriq professional zichzelf laten certificeren op één van de drie niveaus; Associate, Professional of Expert. Dit is afhankelijk van de gevolgde vervolgtraining(en) en bewezen ervaring. Ook bieden we de mogelijkheid om een bepaald specialisme te laten bijschrijven bij de certificering. Voor meer informatie over de eisen die we stellen per kennisniveau verwijzen we naar het reglement

Certificeringscommissie

Blueriq professionals zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van een certificeringsaanvraag. Zij dienen deze aanvraag, voorzien van de nodige bewijslast, bij de certificeringscommissie in. Deze commissie beoordeelt de certificeringsverzoeken nauwkeurig en in het geval van toekenning zorgt de commissie voor de registratie in het Blueriq Register. De Certificeringscommissie wordt ondersteund door de Commissie van Toezicht, zij bewaken het proces en houden toezicht op een objectieve toetsing.

Blueriq Register

Gecertificeerde Blueriq professionals worden opgenomen in het openbare Blueriq Register. Momenteel wordt gewerkt aan de online omgeving van het register. Zodra het Blueriq Register live staat wordt u hierover geïnformeerd.

Stand van zaken

We zijn begonnen met de certificering van Everest- en Blueriq-medewerkers. Hierna volgen de Blueriq professionals die niet (meer) in dienst zijn van onze organisatie. Het heeft onze prioriteit om zo snel mogelijk over een zo compleet mogelijk register te beschikken zodat de kwaliteit van Blueriq professionals inzichtelijk is voor de markt.

Meer informatie

Voor meer informatie over Blueriq Certificering kunt u de uitgebreide beschrijving en het reglement lezen of contact met ons opnemen via certificering@blueriq.com

Blueriq Certificering

Het Everest Toekomst Perspectief

Onze marktgerichte aanpak voor optimaal klantgedreven ICT

Onze kracht ligt in onze focus op dynamische, kennisintensieve markten. Wij zijn groot geworden in het domein van hypotheekverstrekkers, maar inmiddels hebben onze oplossingen en aanpak zich ook bewezen bij verzekeraars en de centrale overheid. Everest ondersteunt deze organisaties door continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die ervoor zorgen dat dienstverlening persoonlijk en (weer) relevant wordt. En bedrijfsprocessen efficiënt. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving.

BankenVerzekeraarsOverheid

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl