Al onze cases

 

Efficiëntieslag bij de WSG door intelligente applicatie

Everest heeft voor de William Schrikker Groep (WSG), een nieuw, intelligent systeem gerealiseerd voor het ondersteunen van jeugdzorgwerkers bij het ontwikkelen en opstellen van een behandelplan of plan van aanpak. Met behulp van het nieuwe systeem is de WSG in staat om efficiënter, doelgerichter en in samenwerking, hulp en begeleiding te bieden aan kinderen en gezinnen met complexe problemen.

Bekijk de case

Sneller komen tot goede diagnoses

Bij begeleiding van jongeren zijn veel partijen betrokken. Om ervoor te zorgen dat de belanghebbenden met elkaar kunnen samenwerken, is het programma Veiligheidshuizen ingericht. Belangrijk is ervoor te zorgen dat iedere betrokkene over dezelfde en juiste informatie beschikt. Met haar business rule en agile development expertises heeft Everest geholpen met het realiseren van een systeem voor casusoverleg en een platform dat helpt snel tot diagnoses te komen.

Bekijk de case

Als één team werken aan een optimaal hypotheekproces

Het Service Center Hypotheken behandelt en beheert alle hypotheekaanvragen van alle labels van de SNS Bank. Met behulp van Hysys, een oplossing gebaseerd op de Everest Mortgage Solution (EMS) en het business rule platform Blueriq, ondersteunen de engineers van Everest alle stappen, vanaf de hypotheekaanvraag
tot en met uitvoer. Werken volgens Scrum zorgt voor optimale inbreng vanuit de business.

Bekijk de case

Samen sterk in de verzekeringsbranche

ANVA is in 35 jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste softwareleveranciers in de verzekeringsbranche. Door jarenlange ervaring in de financiële
markt heeft Everest aangetoond over een krachtige oplossing te beschikken. Samen met ANVA is Everest aan de slag gegaan om Blueriq ook dé tool te
maken voor de verzekeringsbranche.

Bekijk de case

Versneld proces voor subsidieaanvragen Ministerie van Economische Zaken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) automatiseert en optimaliseert haar processen met Everest. Van iedere regeling die de dienst uitvoert voor het Ministerie van Economische Zakenis de structuur in kaart gebracht en op basis van business rules zijn deze gemodelleerd met behulp van het softwareplatform Blueriq. De dienstverlening wordt hierdoor sneller, flexibeler, meer servicegericht en kostenefficiënt.

Bekijk de case

MAAK KENNIS MET EVEREST

Benieuwd hoe Everest úw organisatie toekomstbestendig kan maken en kan helpen om dienstverlening op maat in de praktijk te brengen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om te luisteren naar uw ambities en wensen en kunnen u een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang K, kantoor 7120)
5222 AE 's Hertogenbosch

(073) 645 04 60
info@everest.nl